Pressinfo

På denna sida hittar du information och material för dig som är press, tryckeri eller liknande.

Logotyper

Typsnitt

Typsnitt för logotyp:

  • Ö och M är skrivet med Mutlu. Du hittar det på Fontsquirrel eller genom att klicka på länken här.
  • Resterande bokstäver i logotypen är Georgia.